ตารางราคา

ตารางราคา

  •   คิดราคาตามหน้ากว้างผ้าใบป้าย
 
price  allwin

ราคาค่าพิมพ์(ไม่รวมค่าวัสดุ) High-resolution Inkjet

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ Production 250 บาท
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ Quality 300 บาท
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ High Quality 400 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ Production 200 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ Quality 250 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ High Quality 350 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 25% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 100 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 50% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 200 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 75% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 300 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 100% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 400 บาท

ราคาค่าพิมพ์ Ecosolvent (งานความละเอียดสูง, ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ Quality 250 บาท
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ High Quality 350 บาท

ราคาค่าพิมพ์ Ecosolvent (งานความละเอียดต่ำ, ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ Quality 150 บาท

ชนิดวัสดุและราคา

  •   ค่าพับขอบ เมตรละ 3 บาท
  •   ค่าตอกตาไก่ จุดละ 5 บาท
  •   ค่าต่อผ้า คิด 15% ของราคาค่าพิมพ์ผ้า

ราคาค่าตัดด้วยเครื่องตัด Zund

Zund G3 M-2500-1
ประเภทของงาน ค่าบริการ(ไม่รวมค่าวัสดุ)
ไม่ได้ทำการวางเลเยอร์เส้นตัด และ/หรือ เส้นพับมาให้ 300 บาท/ชั่วโมงการทำงาน
ทำการวางเลเยอร์เส้นตัด และ/หรือ เส้นพับมาให้ ค่าเปิดเครื่อง 200 บาท + 1 บาท/วินาทีที่เครื่องวิ่งตัดงานจริง

ค่าไดคัทด้วยเครื่อง GRAPHTEC (หากไม่ใช่รูปทรงพื้นฐานอาจมีการปรับราคาตามความเหมาะสม)

Graphtec
ขนาด ราคา
ขนาดดวงละ 20 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป ตารางเมตรละ 50 บาท