Outdoor

Outdoor

การทำงานของเครื่อง ALLWIN 3.2 M

Allwin Konica

ชนิดวัสดุและราคา

  •   ค่าพับขอบ เมตรละ 3 บาท
  •   ค่าตอกตาไก่ จุดละ 5 บาท
  •   ค่าต่อผ้า คิด 15% ของราคาค่าพิมพ์ผ้า

ราคาค่าพิมพ์(ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาป้ายไวนิล ตารางเมตรละ
พิมพ์ 2 พาส 25 บาท
พิมพ์ 3 พาส 35 บาท
พิมพ์ 6 พาส 65 บาท
price  allwin