High Resolution Inkjet (LED UV)

High Resolution Inkjet

การทำงานของเครื่อง Fuji Acuity 1600 LED UV

สามารถใช้ได้ทั้งงาน Indoor และ Outdoor สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่ไม่รับหมึก เช่นแผ่นอะคริลิค โดยมีความหนาไม่เกิน 10-11 มิลลิเมตร
Fuji Acuity 1600 LED UV

ราคาค่าพิมพ์(ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ Production 250 บาท
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ Quality 300 บาท
พิมพ์แบบ Flatbed 6 สีคุณภาพระดับ High Quality 400 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ Production 200 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ Quality 250 บาท
พิมพ์แบบ Roll 6 สีคุณภาพระดับ High Quality 350 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 25% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 100 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 50% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 200 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 75% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 300 บาท
พิมพ์งานที่มีสีขาวและสี clear (vanish) 100% ของเนื้องาน เพิ่มตารางเมตรละ 400 บาท