Ecosolvent

Ecosolvent

การทำงานของเครื่องพิมพ์ EPSON SureColor (งานความละเอียดสูง) สำหรับงานป้ายไวนิล

Epson SureColor

ราคาค่าพิมพ์(ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ Quality 250 บาท
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ High Quality 350 บาท

การทำงานของเครื่อง ALLWIN Ecosolvent (งานความละเอียดต่ำ)

Allwin Konica

ชนิดวัสดุและราคา

  •   ค่าพับขอบ เมตรละ 3 บาท
  •   ค่าตอกตาไก่ จุดละ 5 บาท
  •   ค่าต่อผ้า คิด 15% ของราคาค่าพิมพ์ผ้า

ราคาค่าพิมพ์(ไม่รวมค่าวัสดุ)

ประเภทการพิมพ์ ราคาตารางเมตรละ
พิมพ์ 4 สีคุณภาพระดับ Quality 150 บาท