File Uploading WindowsXP

วิธีอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับ Windows XP

  1  พิมพ์ข้อความ
  ftp://tonchabub.com
  ลงในช่อง Address bar ของ My Computer ตามรูปที่ 1 แล้วกด Enter
  step1

  2  จะมี pop up เด้ง ถามหา username และ password ตามรูปที่ 2
  step2

  3  เมื่อกด Log On เข้ามาแล้วจะเห็น Folder SentFile กดเข้าไปและนำไฟล์งานที่ต้องการจะส่ง ใส่ไว้ในนี้ได้เลย
  step3